หน้าแรก >> หน้ารวม Product >> CAR PARK >> CMHD213

== @
CMHD213 @ ==

Code :
ยี่ห้อ : HIP


    ระบบไม้กั้นการเข้า-ออกของรถยนต์ สมบูรณ์ด้วยการแสดงหน้าจอของ LED บอกสถานะการเปิดและปิดของไม้กั้นที่จอดรถเพื่อความชัดเจนและมั่นใจของผู้ที่ใช้งาน ลดปัญหาของอบัติเหตุได้เป็นอย่างดี สามารถรองรับอุปกรณ์ ต่อพ่วงระบบเซ็นเซอร์ต่อพ่วงต่าง ๆ ของระบบ Car park
ราคา : 0 บาท
>> CAR PARK [ ตาราง ]